Formulář odstoupení od kupní smlouvy

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

 

Kupující:

 

Jméno a příjmení: .....................................................................................

Adresa: ..........................................................................................................

Telefon a e-mail: .......................................................................................

 

Prodávající:

 

SH Commerce s.r.o., se sídlem: Ke Spálenému křížku 678, Lány 27061,

IČO: 07124856

 Vážení,

 

dne .................................. jsem prostřednictvím vašeho e-shopu www.playmobil.site s vámi uzavřel(a) kupní smlouvu, číslo daňového dokladu (faktury) .......................... Toto zboží jsem převzal(a) dne ............................... Vzhledem k tomu, že smlouva byla uzavřena pomocí internetu, tj. Typického prostředku komunikace na dálku, rozhodl(a) jsem se využít svého práva a podle ustanovení § 1829 odst. 1 ve znění § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a tímto oznamuji, že od výše uvedené kupní slmouvy odstupuji.

 

Od smlouvy odstupuji v plném rozsahu, tj. vracím vše, co je uvedeno na faktuře ANO / NE*

 

*(ANO = nevypisujte jednotlivé zboží, NE = uveďte zboží, které chcete vrátit)

 

druh zboží ............................................................................................

značka zboží ........................................................................................

SN zboží .................................................................................................

 

Zboží vám zasílám zpět a zároveň vás žádám o poukázání kupní ceny včetně účtovaného dopravného (uvedeno na daňovém dokladu) ve výši ......................... Kč, ve prospěch mého bankovního účtu č. ......................................................................., nejpozději do 14ti kalendářních dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy.

 

 

 

 

 

 

V ........................................., dne ..............................

 

..................................................

(vlastnoruční podpis)